Home :: கவிதை

Products

                       
நீ இப்பொழுது இறங்கும் ஆறு
மீண்டும் கடலுக்கு
துயர்மிகு வரிகளை இன்றிரவு நான் எழுதலாம் (பாப்லோ நெரூடா கவிதைகள்)
நீ இப்பொழுது இறங்கும் ஆறு மீண்டும் கடலுக்கு துயர்மிகு வரிகளை இன்றிரவு நான் எழுதலாம் (பாப்லோ நெரூடா கவிதைகள்)
Cheran Cheran A.R. Venkatachalapathy
₹ 100
₹ 40
₹ 75
Quantity
Quantity
Quantityபதினோரு ஈழத்துக் கவிஞர்கள்
நடுநிசி நாய்கள்
தொலைவிலிருக்கும் கவிதைகள் (மொழிபெயர்ப்புக் கவிதைகள்)
பதினோரு ஈழத்துக் கவிஞர்கள் நடுநிசி நாய்கள் தொலைவிலிருக்கும் கவிதைகள் (மொழிபெயர்ப்புக் கவிதைகள்)
M.A. Nufman, Yesurasa Sundara Ramasamy Sundara Ramasamy
₹ 100
₹ 50
₹ 80
Quantity
Quantity
Quantity107 கவிதைகள் பசுவய்யா
சுந்தர ராமசாமி கவிதைகள் (முழுத் தொகுப்பு)
இறுதிப் பூ
107 கவிதைகள் பசுவய்யா சுந்தர ராமசாமி கவிதைகள் (முழுத் தொகுப்பு) இறுதிப் பூ
Sundara Ramasamy Sundara Ramasamy Uma Makesvari
₹ 60
₹ 175
₹ 65
Quantity Out of stock
Quantity
Quantityகாலடியில் ஆகாயம்
உடல் பச்சை வானம்
நீர்ச்சறுக்கல்
காலடியில் ஆகாயம் உடல் பச்சை வானம் நீர்ச்சறுக்கல்
Ananth Anar Saththiyan-Arayanan
₹ 60
₹ 50
₹ 60
Quantity
Quantity
Quantity