Home :: Authors :: ஜெயமோகன்

ஜெயமோகன்

Products

                       
வெள்ளி நிலம்
வலசைப் பறவை
சொல்லி முடியாதவை
வெள்ளி நிலம் வலசைப் பறவை சொல்லி முடியாதவை
ஜெயமோகன் ஜெயமோகன் ஜெயமோகன்
₹ 195
₹ 125
₹ 180
Quantity
Quantity
Quantityஉச்சவழு
கலாச்சார இந்து
இலக்கிய முன்னோடிகள்
உச்சவழு கலாச்சார இந்து இலக்கிய முன்னோடிகள்
ஜெயமோகன் ஜெயமோகன் ஜெயமோகன்
₹ 200
₹ 200
₹ 750
Quantity
Quantity
Quantityநீர்க்கோலம் - மகாபாரதம் நாவல் வடிவில் (செம்பதிப்பு)
மாமலர் - மகாபாரதம் நாவல் வடிவில்
வெய்யோன் - மகாபாரதம் நாவல் வடிவில் (செம்பதிப்பு)
நீர்க்கோலம் - மகாபாரதம் நாவல் வடிவில் (செம்பதிப்பு) மாமலர் - மகாபாரதம் நாவல் வடிவில் வெய்யோன் - மகாபாரதம் நாவல் வடிவில் (செம்பதிப்பு)
ஜெயமோகன் ஜெயமோகன் ஜெயமோகன்
₹ 1300
₹ 900
₹ 1100
Quantity
Quantity
Quantityஈழ இலக்கியம் : ஒரு விமர்சனப் பார்வை
கிராதம் - மகாபாரதம் நாவல் வடிவில்
குகைகளின் வழியே
ஈழ இலக்கியம் : ஒரு விமர்சனப் பார்வை கிராதம் - மகாபாரதம் நாவல் வடிவில் குகைகளின் வழியே
ஜெயமோகன் ஜெயமோகன் ஜெயமோகன்
₹ 155
₹ 900
₹ 160
Quantity
Quantity
Quantity  •  per page